Varför är bara 60% belåningsgrad tillåtet?

Stabelo har valt att endast erbjuda en belåningsgrad på upp till 60 % av marknadsvärdet för bostaden. Detta är för att vi ska kunna erbjuda en så pass låg ränta utan att du som kund behöver flytta ditt sparande från annan bank.

More information?

CONTACT US
Stabelo Asset Management AB | Org nr 559064-2384 | Tel 010-410 35 10
   
   
Historical returns are not a guarantee of future returns. Amounts invested in the fund can both increase and decrease in value. There is no guarantee that an investor will get back the full value of the amount invested. The Fund is aimed at professional investors. We recommend that investors read our prospectuses, information brochures, fact sheets, annual reports and semi-annual reports. The documents are available on our website or can be ordered from Stabelo Asset Management.