Vad är ett valutalån och erbjuder Stabelo valutalån?

Valutalån är lån som upptas i annan valuta än den som du får din inkomst i. Bor du i Sverige och tar ett bolån i svenska kronor men arbetar i ett annat land och får din inkomst i annan valuta räknas detta som ett valutalån.

Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att du som kund skyddas mot kursförändringar. Stabelo erbjuder idag inte någon sådan försäkring och har inte något automatiserat varningssystem för stora kursförändringar. Därför kan vi inte erbjuda valutalån.

More information?

CONTACT US
Stabelo Asset Management AB | Org nr 559064-2384 | Tel 010-410 35 10
   
   
Historical returns are not a guarantee of future returns. Amounts invested in the fund can both increase and decrease in value. There is no guarantee that an investor will get back the full value of the amount invested. The Fund is aimed at professional investors. We recommend that investors read our prospectuses, information brochures, fact sheets, annual reports and semi-annual reports. The documents are available on our website or can be ordered from Stabelo Asset Management.