Hur fungerar det nya amorteringskravet?

Finansinspektionen införde det nya amorteringskravet den 1 juni 2016. Det nya kravet innebär att det är belåningsgraden för ditt bolån styr amorteringen.

  • Har du en belåningsgrad på över 70 % av marknadsvärdet på din bostad ska du amortera minst 2 % per år på den totala skulden.
  • Är belåningsgraden mellan 50 % till 70 % av marknadsvärdet ska du amortera minst 1 % per år på den totala skulden.
  • Är belåningsgraden 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få ett amorteringsfritt bolån.

Marknadsvärdet som ligger till grund för din amortering och belåningsgrad är fast i 5 år. Det betyder att du inte kan ändra amorteringsbeloppet under villkorsbindningstiden även om marknadsvärdet skulle öka under perioden.

Har du ett befintligt bolån som är taget innan 1 juni 2016 och ansöker om att utöka bolånet och då hamnar över 50 % belåningsgrad kan du välja att amortera hela bolånet enligt de nya amorteringsreglerna eller att amortera ner den utökade delen på 10 år.

More information?

CONTACT US
Stabelo Asset Management AB | Org nr 559064-2384 | Tel 010-410 35 10
   
   
Historical returns are not a guarantee of future returns. Amounts invested in the fund can both increase and decrease in value. There is no guarantee that an investor will get back the full value of the amount invested. The Fund is aimed at professional investors. We recommend that investors read our prospectuses, information brochures, fact sheets, annual reports and semi-annual reports. The documents are available on our website or can be ordered from Stabelo Asset Management.